top of page

Werving en selectie

WorldMap.gif

wereld in verandering

Stilstaan is achteruitgaan. De wereld is constant in verandering, zowel qua technologie (innovatie, transparantie) als maatschappij (meer aandacht voor het individu) als werk (meer focus op engagement en werkgeluk). Wie als onderneming niet mee op de kar (of meer toepasselijk EV) springt, hinkt al snel achterop.

Deze veranderingen laten zich ook sterk voelen binnen de HR wereld. Waar vroeger HR vooral dienst deed als klachtenloket, om brandjes te blussen en de CEO bij te staan, evolueerden ze al vlug tot een strategische business partner waar ze deel uitmaken van het management team om o.a. topics als duurzame inzetbaarheid, onboarding, employee journey, … mee richting te geven. Sinds een paar jaar bereikte HR het volgende tussenstation van die steeds sneller rijdende evolutietrein: HR 3.0, met een focus op human journey, culture design, invoeren van nieuwe technologieën, change management, aandacht voor het individu (talent en energie), organisatiecommunicatie, etc.. Ook de volgende halte (HR 4.0) zal niet lang op zich laten wachten…

HR heeft aldus erg veel ballen in de lucht te houden. Opdat zij hun kostbare tijd en energie zouden kunnen aanwenden voor hun core business , nl. een adequaat, veelzijdig, strategisch mensgericht beleid uitbouwen , kunnen zij welbepaalde taken (deels) uitbesteden aan vakspecialisten. Zo kan HR oa beroep doen op een sociaal secretariaat om hen bij te staan aangaande payroll, juridisch advies, etc.. Ook kan er een werving en selectie kantoor ingeschakeld worden om HR deels te ontzorgen wat betreft het aantrekken en aanwerven van nieuwe medewerkers.

uniqueidentity-icon.png

unique identity

candidate / employee

persoonlijke waarden en ambities

uniqueidentity-icon.png

unique identity

company

waarden en doelstellingen

employer value proposition (evp)

employer branding 

UniqueIdentity-matching-arrow.png

benefits

employee & company

engagement

productiviteit

roi

klanttevredenheid

werkgeluk

persoonlijke groei

UniqueIdentity-matching-equals.png
UniqueIdentity-matching-heart.png

Ook op de arbeidsmarkt zijn de veranderingen (technologie, maatschappij, werk) sterk voelbaar. Meer en meer is het de kandidaat/ medewerker die als kapitein aan het roer zit van zijn/haar/x carrièreschip. Aandacht voor het individu zelf (persoonlijke groei) en engagement/ werkgeluk komen meer en meer op de voorgrond. Loyaliteit t.o.v. de eigen persoon (trouw blijven aan zichzelf) is primordiaal geworden. Geen blindelingse loyaliteit meer t.o.v. een werkgever. Kandidaten/ medewerkers zoeken een onderneming waarvan de waarden en doelen overeenstemmen met hun eigen waarden en ambities (talent benutten, persoonlijke groei, bijdragen aan hoger doel = purpose). Hoe dichter deze tegen elkaar aanleunen, hoe meer een medewerker met ‘goesting’ (toegewijd, gemotiveerd, energiek) zal komen werken. Een geëngageerde medewerker zal trots zijn op zijn/haar/x werkplek en ervaart werkgeluk. Voelt een kandidaat/ medewerker deze ‘klik’ niet (meer), zal hij/zij/x het schip niet betreden/ mogelijks verlaten.

Bij het aanwerven van nieuwe medewerkers ligt de focus nog te vaak op een ‘skill fit’ i.p.v. een ‘cultural fit’. Als persoon ben je enerzijds wie je bent (authenticiteit) en je waarden vormen je statische kern. Anderzijds ben je ook wat je doet en je acties/ handelingen zijn niet-statisch en kunnen wél veranderen/ bijgestuurd worden. Skills kunnen aldus wél aangeleerd worden, mits de basis en de bereidheid tot leren juist zitten natuurlijk. Als een werkgever zijn recruitmentbeleid meer afstemt op het aantrekken van kandidaten met een cultural fit, zal de onderneming beloond worden met een geëngageerde medewerker. Geëngageerde medewerkers brengen erg interessante voordelen met zich mee voor de onderneming, nl. hogere productiviteit, hogere ROI, grotere klantentevredenheid, lagere kosten, etc..

Ook bij een aangepast retentiebeleid, nl. het behouden van waardevolle medewerkers, zien we een correlatie tussen productiviteit en engagement. Als een werkgever de nodige ‘tools’ (systemen/ tijd/ opleiding/ omgeving/ agile leiderschap/ informatie/ …) aanlevert, opdat een medewerker efficiënter en effectiever te werk kan gaan en aldus productiever kan zijn, zal deze medewerker bijgevolg meer voldoening halen uit zijn/haar/x werk (persoonlijke groei, werkgeluk) en zich meer geëngageerd opstellen. Productiviteit en engagement oefenen een wederzijds hefboomeffect uit.  

bottom of page